Tel. 02 599 0199 Thailand / English

img


Card image cap

 

        น้ำดื่มสยามนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำใต้ดิน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ที่ระดับความลึก 1,333 ฟุต ซึ่งเป็นระดับที่ได้น้ำคุณภาพชั้นยอดของพื้นที่ 
ข้อดีของน้ำใต้ดินคือ ไม่มีการแปรรูปหรือปรุงแต่งใดๆ จึงทำให้ได้น้ำดื่ม รสชาติดีตามธรรมชาติ เสมือนดื่มน้ำฝนที่บริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่างอย่างมาก เมื่อเทียบกับการนำน้ำประปามาผลิตเป็นน้ำดื่ม
สามโคกเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุสูงและรสชาติดี โดยมีปริมาณน้ำมากตลอดทั้งปี จึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างเพียงพอในปริมาณมาก

ผ่าน 3 คุณสมบัติการเป็นน้ำคุณภาพ 

  • คุณสมบัติทางกายภาพ ปราศจากความขุ่น ตะกอน รส กลิ่น สี
  • คุณสมบัติทางเคมี ไม่มีสารปนเปื้อนหรือมีค่าทางเคมีสูงกว่ากฏหมาย GMP กำหนด
  • คุณสมบัติทางชีววิทยา ปราศจากเชื้อโรคปะปน
     
 Buy Now |

  Download Application